Objectius generals:

 

1.Redactar textos escrits de tipologia diversa.

2.Produir missatges orals (narració, conversa, exposició...) emprant una dicció, entonació i al registre de la llengua que s’utilitzi.

3.Valorar positivament la pronúncia, dicció i entonació correcta.

4.Comprendre les diferències que hi ha entre el text oral i el text escrit.

5.Tenir en compte l’ordre, la claredat i la coherència en l’expressió oral.

6.Saber treballar en equip: Organitzar-se i distribuir-se la feina, aportar material, opinions, adquirir sentit del compromís i de la solidaritat.

7.Ser respectuós  amb el treball dels altres.

8.Ser conscient de la necessitat de recórrer a diferents fonts de consulta.

9.Saber utilitzar diferents mitjans audiovisuals per a la producció d’activitats orals (gravadora analògica i digital (reproductor mp3),taula de mescles...).

10.Saber utilitzar diferents programes informàtics, de lliure ús, per a la elaboració de programes digital (podcast) com Winamp ,Audacity, Zararàdio, EasyPodcast...per una posterior difusió “on-line”)

11.Introduir-se en el món de la ràdio i conèixer el funcionament de la comunicació radiofònica

12.Practicar el sentit crític i el respecte davant les diferents produccions.

13.Mostrar interès per a conèixer la realitat que ens envolta.

14.Donar a conèixer realitat que ens envolta.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now